Jezik

eng

Pratite nas

Konkurs za idejno rešenje

           Pozivamo firme, pojedince ili grupe autora, da uzmu učešće na konkursu za idejno rešenje kampanje 45.FEST-a.

           Idejno rešenje podrazumeva elaborat sa obaveznim elementima:

-  osnovna ideja kampanje;

-  slogan 45.FEST-a;

-  predlozi za štampu: plakat(B2), Outdoor formati, katalog(A4), program(B5),

-  scenario za radio i TV-spot (10 i 20 sek) kao i ostalih elemenata kampanje;

-  period održavanja festivala: 24.II - 05.III 2017;

-  svi ispisi su: ćirilica,latinica i engleski jezik;

-  na svim predlozima obavezna su četiri logotipa koje možete preuzeti na ovoj stranici (dole): FEST, osnivač-Grad Beograd, pokrovitelj-Ministarstvo kulture i informisanja RS, produkcija-CEBEF.

 

Predaja kompletnog elaborata 
( DVD,tekstovi, predlozi likovnih, grafičkih i ostalih rešenja, sa kontaktima Predlagača: telefon i email )

u zapečaćenim kovertama, na adresu :

„Centar beogradskih festivala“(za Konkurs),

 11120 Beograd 33, Ilije Garašanina 24, PAK 135607

 

ROK za predaju ponedeljak, 21. novembar 2016. godine, do 14 sati, na navedenoj adresi (ulaz 2) ili poštom sa žigom pošte istog datuma.

 

Odbor FEST-a će izvršiti izbor  i obavestiti sve učesnike konkursa o svojoj odluci do 20. decembra 2016. Nosilac izabranog rešenja će nakon toga sa CEBEF-om zaključiti ugovor o pojedinačnim obavezama i rokovima obe strane, uključivši i prenošenje svih autorskih i ostalih prava na CEBEF, uz mogućnost izmena delova rešenja koje bi učinili Odbor / CEBEF u skladu sa programskim, tehničkim, organizacionim i finansijskim preduslovima kampanje i Festivala.

Novčana naknada za otkup izabranog rešenja iznosi 1000 evra neto,u dinarskoj protivvrednosti,po srednjem kursu NBS.           

Sponzori

Pokrovitelj
Lukoil
 
Partneri
MTS
 
Bambi
 
Gorki list
 
Ford
 
 
 
 
http://www.nestle.rs/brands/nescafe