Jezik

eng

Pratite nas

DIJANA METLIĆ

Dr Dijana Metlić je redovna profesorka istorije umetnosti na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je na opusu Stenlija Kjubrika 2012. na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, istražujući uticaje likovnih umetnosti na Kjubrikovo filmsko stvaralaštvo. Rezultate svog istraživanja publikovala je 2013. u studiji “Stenli Kjubrik: Između slikarstva i filma”, u izdanju Filmskog centra Srbije. Zbog velikog interesovanja čitalaca 2022. priređeno je drugo, dopunjeno i korigovano izdanje pomenute knjige. Radila je i kao programski koordinator FEST-a od 2007. do 2014. godine.

Prof. dr Dijana Metlić istražuje i međuratnu srpsku umetnost, povezujući slikarstvo, fotografiju i film. Njena istraživanja objavljena su u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima, a njene monografske studije, pored Filmskog centra Srbije, objavljuju Srpska akademija nauka i umetnosti i Galerija Matice srpske. Bila je autorka zapaženih izložbi u Srpskom kulturnom centru u Parizu, Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, Galeriji slika “Sava Šumanović” u Šidu. Stalni je saradnik Jugoslovenske kinoteke u Beogradu, Kulturnog centra Beograda, Srpske akademije nauka i umetnosti, Galerije Matice srpske, Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Članica je nacionalnog ogranka ICOM-a.

Učestvovala je na brojnim međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama. Njen doprinos izučavanju opusa Stenlija Kjubrika i njegovog pozicioniranja u šire okvire istorije umetnosti 20. veka publikovan je u međunarodnim zbornicima kod prestižnih svetskih izdavača kao što su Routledge i Springer.

Njena uža polja specijalnosti su: moderna umetnost, istorijske avangarde i izučavanje veza između slikarstva, fotografije i filma.