Jezik

eng

Pratite nas

Kontakti

Predsednik Odbora:  Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu

Potpredsednik Odbora:  Damir Handanović, v.d. direktora CEBEF-a

Članovi: Dragan Karadžić

Dragan Jeličić

Miloš Đukelić

v.d. direktora CEBEF-a: Damir Handanović 
Umetnički direktor: Jugoslav Pantelić